کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - - ای‍ران‌ - - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رخ‍وردار، ب‍رن‍ا
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی (مدیریت ) ویژه گروه علوم انسانی شامل :شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ...
برخوردار، برنا ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۷ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانش مسائل روز
برخوردار، برنا ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک