کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌ -- .ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍رت‍ون‌، ژان‌ - ک‍ل‍ود
ی‍م‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۳-
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، ف‍رزی‍ن‌
ج‍اری‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
آرون‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری
یمقانی ، علیرضا،۱۳۵۳- ؛  تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ی۸۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هوش مصنوعی = Artificial Intelligence Concepts
یغمایی ، فرزین ؛  تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ی۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستم ها
جاریانی ، ابوالقاسم ؛  تهران دانشگاه جامع علمی - کاربردی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ج۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تالیف ، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردی شامل شیوه نامه نگارش ...
تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات فرانسه در قرن بیستم
برتون ، ژان - کلود ؛  تهران آرون : دانشگاه جامع علمی و کاربردی ، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۳۰۵‬,‭‌ب۴‌ت۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک