کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍ع‍روف‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌،۱۳۰۲-
 
ناشر:
ت‍ی‍رگ‍ان‌
م‍ع‍ی‍ار ع‍ل‍م‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیر مدرسه
آل احمد، جلال ، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سمفونی مردگان
معروفی ،عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۱۱‬,‭‌ع۴۵‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زیارت (مجموعه داستانهای مذهبی )
آل احمد،جلال ؛  تهران تیرگان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیر مدرسه
آل احمد، جلال ،۱۳۰۲- ؛  تهران معیار علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک