کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍طی‍ب‌ زاده‌، ش‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زاری‌
 
پدیدآور:
خ‍طی‍ب‌ زاده‌، ش‍ادی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساختار داخلی مسیر یاب و پیاده سازی جدول جستحو بر اساس CAM [سی . ای . ام .] با زبان های توصیف سخت افزار
خطیب زاده ، شادی ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ب‌۶خ‌ /، ک‌ /۱۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک