کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍طوط ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو --ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌ -- خ‍طوط -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍م‍ک‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۳-
ن‍ج‍اری‌، ای‍رج‌، ۱۳۳۸-
زی‍پ‌، گ‍ون‍ت‍ر
ک‍ل‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌
زای‍پ‌، گ‍ون‍ت‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ار
طراح‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د س‍اوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک تاسیسات برق
زیپ ، گونتر ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۷۱‬,‭ز۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکترونیک
کلهر، حسن ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات الکتریکی
زایپ ، گونتر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۷۱‬,‭ز۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، محاسبات و نظارت بر اجرای شبکه های توزیع نیروی برق
نجفی ، حسین ، ۱۳۵۳- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی . واحد ساوه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ن۳ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع منحصر به فرد برق ساختمان درجه ۱
نجاری ، ایرج ، ۱۳۳۸- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۳۲‬,‭‌ن۳‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک