کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ی‍دری‌ ش‍ه‍ب‍از ، ب‍ه‍رخ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رج‍م‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌ ش‍ه‍ب‍از ، ب‍ه‍رخ‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ترجمه کتاب " جایگاه ترجمه در تدریس زبان "
حیدری شهباز ، بهرخ ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ ت‌۹ح‌ /، ال‍ف‌ / ۱۱۴۲،م‍ت‍رج‍م‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک