کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دگ‍رن‍وی‍س‍ی‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد دول‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار م‍وب‍ای‍ل‌
روش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ع‍اب‍ر
 
پدیدآور:
م‍روی‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را
ای‍زدپ‍ن‍اه‌، م‍رض‍ی‍ه‌
م‍ی‍رق‍اس‍م‍ی‌،س‍پ‍ی‍ده‌ س‍ادات‌
خ‍وش‍ب‍وئ‍ی‌، زه‍را
زم‍ان‍ی‌ ، ش‍ادی‌
ش‍اد ، رض‍ا
 
ناشر:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بهینه سازی و توانمدی روشنایی معابر
زمانی ، شادی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ، ۹ ب‌۸ز /، ک‌ /۷۰۴، ب‍رق‌ . ال‍ف‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نرم افزار اندروید نمایش فیلم های در حال اکران در سینماها و هشدار دهنده خرید فیلم دلخواه
شاد ، رضا ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) فنی - مهندسی   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین مرز بهینه مداخلات دولت در بازار هنرهای نمایشی : بررسی رابطه مداخله دولت و کارآیی بازار در تئاترهای تهران
خوشبوئی ، زهرا ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده هنر و معماری اسلامی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۷ت‌۹خ‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۶۳، اق‍ت‍ص‍اد ه‍ن‍ر
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت دگرنویسی عنوان های منابع نرم افزاری دیداری -شنیداری در فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی و ارائه دستورالعمل پیشنهادی
میرقاسمی ،سپیده سادات ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ب‌۹م‌/، ال‍ف‌ /۱۳۲۶، ع‍ل‍م‌اطلاع‍ات‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه اجتماعی دانشجویی
ایزدپناه ، مرضیه ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی و پیامدهای سازمانی حسابرسان در مقایسه با ممیزان مالیاتی در اوج فشار کاری
مرویان حسینی ، زهرا ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(علیه السلام ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴،۴ب‌۴م‌/، ال‍ف‌/۱۴۰۵، ح‍س‍اب‍داری‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک