کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین کاربردی حقوق تجارت بین الملل WTO) [دبیلیو. تی . ا.] ، مالکیت فکری ، نفت و گاز، بیمه و ...)
حسنی ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد، انتشارات   ، ۱۳۹۵-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ح۵‌م۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک