کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ع‍ف‍ری‌ لاری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۶۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ لاری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۶۷-
 
ناشر:
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی امنیت
جعفری لاری ، علی اصغر، ۱۳۶۷- ؛  تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ج۶۸د۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک