کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اوی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
ف‍ارس‍ی‌ -- ف‍ن‌ ش‍ع‍ر
دی‍اب‍ت‌
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ م‌
 
پدیدآور:
دال‍ج‍ر، ه‍ن‍ری‌
ج‍وزف‌، ج‍ک‌
ب‍رزگ‍ر، ام‍ی‍رغ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍ل‍س‍ک‍ر، ری‍چ‍ارد، ۱۹۶۸ - م‌
 
ناشر:
ج‍اوی‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍اوی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شعر و شاعری در آئینه زمان
برزگر، امیرغلامحسین ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۴‬,‭‌ب۴‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی رژیونال
جوزف ، جک ؛  مشهد جاوید   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭V-QM‬,‭۲۳/۲‬,‭‌ج۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش زندگی با بیماری قند
دالجر، هنری ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۰‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه ی یونگ
بیلسکر، ریچارد، ۱۹۶۸ - م ؛  تهران فرهنگ جاوید   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۹‬,‭‌ی۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک