کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍اج‍رم‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازی‍اب‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍اج‍رم‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بازیابی تصویر بر اساس محتوی
جاجرمی ، شکوفه ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۲ب‌۲ج‌/، ک‌ /۶۱۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک