کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ث‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ر،م‍ل‍ی‍ک‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ س‍ای‍ت‌ پ‍وی‍ا [ HPP
 
پدیدآور:
ث‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ر،م‍ل‍ی‍ک‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
موسسه آیینه شهر فردا(خدمات تخصصی GLC [جی . ال . سی .])
ثنایی فر،ملیکا ؛  دانشکاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۹م‌۹ث‌ /،ک‌ /۴۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک