کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تحول امنیت
نورمحمدی ، مرتضی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ن۹۲‌گ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک