کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍س‍ل‍ی‌، درک‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ریاضی
توکلی ، اکبر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، دفتر مرکزی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان پیشرفته (فراتر ازIS،(LM
لسلی ، درک ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ل۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک