کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‍ک‍ام‍ان‌ ص‍ب‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آر ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار اورک‍د - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
طراح‍ی‌ س‍ازه‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
م‍طل‍ب‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌ -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌ - .آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‍ک‍ام‍ان‌ ص‍ب‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی ASP : active Server Page [ آی اس پی اکتیو سرور پیج ] [ مقدماتی و پیشرفته ] [ منبع الکترونیکی ]
توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸۹آ۷ص‌ /،۸۸۸۵ / ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
اختشاش :آموزش عملی هک و تئوری امنیت اجتماعی وب
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش پروتیوس نسخه ۷ = Tutorial Proteus version 7.7 [ منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۸۸آ/، ۷۸۶۷ ، KT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش SQL server professional 2008 [ اس .کیو.ال . سرور پروفشنال ۲۰۰۸ ] [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۸۸آ۲۵ک‌/، ۷۶/۹ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Access & Excel [اکسل و اکسس ] [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۸۷آ۷ال‍ف‌ /، ۵۵۴۸/۴ ، FH ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش ورد ۲۰۰۷ =Tutorial office word 2007 [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۸۸آ۲و/، ۵۲/۲ ، Z ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش ای .اس .پی دات نت ۴ = Tutorial ASP.NET [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۸۸آ۷ص‌/،۸۸۸۵/،۵۱۰۵ ، KT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش زبان ++C,C [سی و سی ++ ] = ++Tutorial microsoft C , C [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۸۹آ۹س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مطلب = Tutorial matlab 7.12 [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۸۸۴آ /، ۲۹۷ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش ویژوال بیسیک دات نت Visual Basic. net 2008 [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۸۷آ۹ب‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش ارکد : طراحی و رسم مدارات الکترونیکی = Cadence Orcad tutorial [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۸۹ آ/، ۷۸۶۶ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مایکروسافت پروژکت : مرجع کامل مدیریت منابع سازمانی و کنترل پروژه [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۸۸ آ۴م‌/، ۶۹ ، DH ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش آر : محاسبات آماری و تحلیل داده ها [ منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۸ آ۴آ/، ۲۶۷/۴۵ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش تکلا استراکچر: طراحی و ساخت مدلهای ساختمانی فولادی و بتنی = Telka 22 structures 2016 : integrated software for structural analysis & design [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶،۸ آ/، ۶۵۸ ، AT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک