کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ن‍ف‍س‌ -- ان‍دام‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ن‍ف‍س‌ -- ان‍دام‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات تنفسی
گوردون ، نیل ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭V-RC‬,‭۷۳۵‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات تنفسی : راهنمای کامل تمرینات ورزشی
گوردون ، نیل ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۷۳۵‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک