کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ع‍اون‍ی‌ ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ع‍اون‍ی‌ ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ع‍اون‍ی‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ع‍اون‍ی‌ ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌ ب‍ی‍ن‍اب‍اج‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۲-
ش‍ک‍ی‍ب‍ا م‍ق‍دم‌ ،م‍ح‍م‍د
ش‍ه‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ی‍ر
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعاونی ها
شکیبا مقدم ،محمد ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹۶۵‬,‭‌ش۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعاونی های سهامی عام
شهریور، علی حسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۵۳۲/۶۵‬,‭آ۴‌ش۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعاونی ها( رشته مدیریت دولتی )
موسوی بیناباج ، محمد، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹۶۳‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک