کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌
ادی‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌
ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشیع علوی و تشیع صفوی
شریعتی ، علی ؛  تهران انتشارات تشییع   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و شناخت ادیان
شریعتی ، علی ؛  تهران تشییع   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴،۱۵و ۱۴.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک