کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ - ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
 
پدیدآور:
ه‍اگ‍ه‌ دورن‌، گ‍ون‍ت‍ر
ک‍ی‍ادل‍ی‍ری‌، م‍ظاه‍ر، ۱۳۴۶-
ن‍ام‍ن‍ی‌، ف‍رح‌، ۱۳۴۹-
س‍ب‍ک‍ت‍ک‍ی‍ن‌ ،ام‍ی‍ر
ک‍ارل‌، ج‍ورج‌ م‍ت‍ی‍و
ف‍ارن‌، ب‍ی‍ل‌، ۱۹۵۳ - م‌
ک‍ول‌، ب‍رای‍ان‌
وی‍س‍ل‌ ، ه‍ال‌
ن‍ی‍م‍س‌ ،لاس‍ل‍و
ه‍ادوی‌، ف‍ری‍ده‌
 
ناشر:
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ورام‍ی‍ن‌ - پ‍ی‍ش‍وا)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ،ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ب‍ه‍زاد
ب‍وس‍ت‍ان‌
ورزش‌: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ف‍دراس‍ی‍ون‌ ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ ب‍ان‍وان‌ ک‍ش‍ور
س‍پ‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول حمله در بسکتبال شامل : تکنیکهای فردی و تاکتیکهای تیمی
هادوی ، فریده ؛  تهران فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران : انجمن بسکتبال بانوان کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات به شیوه NBA [ان بی آ]: اثری از چهارده مربی بدنسازی NBA
تهران بهزاد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام بسکتبال ،تکنیک ها،تاکتیک هاو قوانین
نیمس ،لاسلو ؛  قم سپر اندیشه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵‬,‭‌ن۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بسکتبال حرفه ای
هاگه دورن ، گونتر ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‍ه۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تکنیک ها در بسکتبال :Basketball
کیادلیری ، مظاهر، ۱۳۴۶- ؛  تهران بوستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ک۹۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام بسکتبال
ویسل ، هال ؛  تهران گلستان کتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭و۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۱[صد و یک ] تمرین حمله در بسکتبال
کارل ، جورج متیو ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،شرکت به نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ک۲‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بسکتبال
هادوی ، فریده ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‍ه۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بسکتبال : مهارتهای اساسی
سبکتکین ،امیر ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌س۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بسکتبال
هادوی ، فریده ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‍ه۱۶‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی کامل برای بسکتبال
فارن ، بیل ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران ورزش : بامداد کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ف۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی بسکتبال : تشریح تمرینات بدنسازی و توانبخشی بسکتبال
کول ، برایان ؛  تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ک۹۳آ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بسکتبال
نامنی ، فرح ، ۱۳۴۹- ؛  ورامین bتلفن ناشر : ۰۲۱۲۹۳۳۸۸۸- ۰۹۱۲۲۷۸۱۹۰۸ ،آدرس ناشر :ورامین / پیشوا/ شهرک نقش جهان / مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا دانشگاه آزاد اسلامی (ورامین - پیشوا)، انتشارات علمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ن۲آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک