کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍س‍س‍ن‌ ،دان‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍اق‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍س‍س‍ن‌ ،دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌:آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و کنترل چاقی
بسسن ،دانیل ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۲۸‬,‭‌ب۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک