کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ - ق‍وان‍ی‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
دوس‍ت‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰-
آی‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اف‍ت‍خ‍اری‌، ج‍واد، ۱۳۰۹-
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۳- ۱۳۵۸
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دی‍دار
چ‍اپ‍ار
ت‍رم‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر دوران‌
اس‍لام‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ردی‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مالکیت فکری : حق مولف و مالکیت صنعتی
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭‌ن۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزایی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشردیدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ومقررات مربوط به خانواده : زن در قانون اساسی - حقوق ملت در قانون اساسی ... با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۴‬,‭‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات های بازدارنده با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات و ... همراه با قانون تعزیرات حکومتی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با آخرین تصویب نامه ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آئین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ همراه با قسمتی از قانون مالیات های مستقیم ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ثبت شرکتهای تجاری ، موسسات غیرتجارتی ، اختراعات و علایم تجارتی راهنمای اخذ کارت بازرگانی و شماره اقتصادی ثبت صندوق قرض الحسنه و شعب شرکتهای خارجی
دوستی ، نصرت الله ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، قانون کار - قانون بیمه بیکاری ... همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چک (کیفری - حقوقی ) به ضمیمه قانون صدور چک با آخرین اصلاحات ... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک
قائم مقام فراهانی ، محمدحسین ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌ق۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آفرینشهای فکری با تاکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری
آیتی ، حمید ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭آ۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
کاتبی ، حسینقلی ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ک۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
امامی ، حسن ، ۱۲۸۳- ۱۳۵۸ ؛  تهران اسلامیه   ، ۱۳۴۰-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ بر اساس آخرین اصلاحیه بهمن ۱۳۸۰ ،اجرا۱۳۸۱
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شرکت های تجارتی
افتخاری ، جواد، ۱۳۰۹- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۰۴۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات تجارت : بانضمام قانون ثبت شرکتها و ورشکستگی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل آئین نامه ها و ضوابط اجرائی آن ، بخشنامه ها و آراء شورایعالی مالیاتی ، موارد مالیاتی مهم در ارتباط با شرکت های ایرانی و خارجی و ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات لازم
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5