کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍وب‍ر
گ‍س‍ت‍رش‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار
وی‍س‍ت‍ا رای‍ان‍ه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ داده‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ال‍ب‍رز
گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ پ‍ارس‍ی‍ان‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‍ک‍ام‍ان‌ ص‍ب‍ا
زری‍ن‌ م‍ه‍ر
چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ی‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش میکروسافت اکسس ایکس پی = Microsoft Access xp [ منبع الکترونیکی ]
چندرسانه های انیاک   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۹آ۲پ‌ /،۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع Microsoft Access 2007 [ میکروسافت اکسس ۲۰۰۷ ][ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت داده های رایانه ای البرز   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸۷آ۲پ‌/،۷۶/۹ ، AQ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اکسس ۲۰۰۷ = Learning Access 2007 [ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت داده های رایانه ای البرز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۸۸آ۲پ‌/،۷۶/۹ ، AQ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Access [اکسس ] [ منبع الکترونیکی ]
کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۸۶آ۲پ‌ /،۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع ساخت Microsoft Office Access 2010 [ میکروسافت آفیس اکسس ۲۰۱۰ ][ منبع الکترونیکی ]
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۵آ۲پ‌/،۷۶/۹ ، AQ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش نرم افزار Microsoft access 2003 [میکروسافت اکسس ۲۰۰۳ ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت صنوبر   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۴آ۲پ‌/،۷۶/۹ ، AQ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Access & Excel [اکسل و اکسس ] [منبع الکترونیکی ]
تهران توسعه مهندسی بهکامان صبا   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۸۷آ۷ال‍ف‌ /، ۵۵۴۸/۴ ، FH ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع Access 2010 [اکسس ۲۰۱۰ ][ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه نرم افزاری پارسیان   ، [۱۳۸۹؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۸۷ آ۲پ‌/،۷۶/۹ ، AQ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع Access 2013 [اکسس ۲۰۱۳ ][ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] ویستا رایانه نیکان   ، [۱۳۹۳؟]
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۸۷ آ۲پ‌/،۷۶/۹ ، AQ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک