کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اوراک‍ل‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوراک‍ل‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ل‍ی‍چ‍ف‍ی‍ل‍د، دی‍وی‍د، ۱۹۷۵ - م‌
رزم‍ی‌، س‍ج‍اد، ۱۳۶۲-
اش‍داون‌، لان‍س‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌: ال‍ی‍اس‌
ک‍ان‍ی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هک های Oracle [ او راکل ]
لیچفیلد، دیوید، ۱۹۷۵ - م ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ل۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بانک اطلاعاتی Oracle 11g [ اوراکل ۱۱ جی ]
رزمی ، سجاد، ۱۳۶۲- ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پشتیبان گیری و بازیابی در بانک اطلاعاتی اوراکل نسخه ۱۱ ( ( RMAN [آر. ام . ا. ان .]
اشداون ، لانس ؛  تهران کانیار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۵۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک