کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ام‍ی‍ن‍ی‌، ه‍م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ی‍ات‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ه‍م‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
حیات مصنوعی بر سلولاراتوماتا
امینی ، هما ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹ح‌۸ال‍ف‌ /، ک‌ /۱۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک