کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران
روحانی ، حسن ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۷۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک