کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ارس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داستان شیرین هوش مصنوعی =The sweet story of Artificial intelligence
رهنمون ، رامین ؛  تهران ارسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۸۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک