کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ع‍اش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ع‍اش‌
 
پدیدآور:
ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‍رل‌
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۱۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍ه‍رآب‌:ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن
تامسون ، ویلیام تیرل ؛  تهران شهرآب :فنی حسینیان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی
نیکخواه بهرامی ، منصور،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ن۹‌ت۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک