کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ات‍وک‍د(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍وک‍د( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍ی‍پ‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ری‍ب‍رزی‌، ال‍ه‍ام‌، ۱۳۵۲-
اس‍ت‍ل‍م‍ن‌، ت‍ام‍س‌
ج‍ی‌ ات‍ی‍ر ، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌
اک‍ب‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ود، ج‍ان‌
پ‍ارس‍ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ک‍اک‍ت‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ارک‍ان‌
آف‍رن‍گ‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحث تکمیلی درAutocad اتوکد سه بعدی
اکبری ، حسین ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزAuto CAD 2002[اتوکد۲۰۰۲ ] سطح یک
پارسای ، علیرضا ؛  تهران آفرنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭V-T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تسلط بر اتوکد۲۰۰۲
استلمن ، تامس ؛  تهران موسسه علمی و فرهنگی نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سه بعدی باAutocad 2000[اتوکد۲۰۰۰ ]
جی اتیر ، استیفن ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
[اتوکد۲۰۰۰ ] Autocad 2000
فریبرزی ، الهام ، ۱۳۵۲- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گام به گام نقشه کشی باAutocad [اتوکد]به زبان ساده
هود، جان ؛  تهران نشر کاکتوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‍ه۹۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Auto cad 2006 [اتوکد۲۰۰۶ ]
محمودی ، علی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۳۳آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای AutoCAD 14 [اتوکد۱۴ ]
پارسای ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک