کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍را ج‍س‍ت‍ج‍وگ‍ر
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی یک موتور جستجو براساس روش خوشه بندی سلسله مراتبی تراکمی اصلاح شده
ابراهیم پور، علی اصغر ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ط۲ال‍ف‌ /،ک‌ /۱۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک