کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آم‍وروس‍و، ادوارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍روری‍س‍م‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
آم‍وروس‍و، ادوارد
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حملات سایبری : حفاظت از زیرساخت ملی
آموروسو، ادوارد ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۳/۲‬,‭آ۸‌ح۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک