کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ن‍وآوری‌
ن‍ود .ج‍ی‌ .اس‌.
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ اب‍ری‌gnitupmoc duolC
داده‌ ک‍اوی‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اش‍ی‍اء
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ن‍ارد، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌، ۱۹۸۱ - م‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۶-
ب‍ه‍ووم‍ی‍ک‌، س‍ان‍دی‍پ‌
واه‍ر، پ‍ت‍ر
ران‍ک‍ل‍ر، ت‍ام‍س‌
 
ناشر:
آت‍ی‌ن‍گ‍ر، وی‍ن‍ا
آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده کاربردی با SQL Server 2016 [اس . کیو. ال . سرور۲۰۱۶ ]
شیخ بهائی ، محمدرضا، ۱۳۶۶- ؛  تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۵‌ش۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی علوم داده ای با Microsoft SQL Server 2016 [میکروسافت اس . کیو. ال . سرور۲۰۱۶ ]
تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اینترنت اشیا
واهر، پتر ؛  تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۰۱۵۸۸۵۷‬,‭و۲آ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وب اشیا
گینارد، دومینیک ، ۱۹۸۱ - م ؛  تهران انتشارات آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۹۱۵‬,‭‌گ۹و۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هوش محاسباتی
تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل شناسی داده ها
رانکلر، تامس ؛  تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲ر۱۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اینترنت اشیا [منبع الکترونیکی ]
تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶ ،۸ آ /،۸۸۵۷ / ، ۵۰۱۵، KT ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری آینده : حل معما به روشی خلاقانه
تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۶۰۷‬,‭‌ف۲‌ب۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رایانش ابری
بهوومیک ، ساندیپ ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۶۵۳۳۶-۸،آدرس ناشر :تهران ،خ . جمالزاده جنوبی پلاک 441 طبقه همکف و واحد ۱ آتی نگر، وینا   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۸۵‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک