کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۹۳؟]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ت‍ن‌ ه‍ای‌ ری‍زن‍وارک‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
روزه‌ -- پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ی‌، ک‍ای‌ ف‍ون‍گ‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۵-
 
ناشر:
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احکام روزه مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام
حسینی ، مجتبی ، ۱۳۴۵- ؛  قم نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۳؟
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸‬,‭‌ح۴۱۶‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنتن های میکرواستریپ
لی ، کای فونگ ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، انتشارات   ، [۱۳۹۳؟]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۶۷‬,‭ر۹‌ل۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک