کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Oxford university pres
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Internet--Dictionaries
English language - textbooks for foreign speakers
English language - dictionaries
 
پدیدآور:
Green, Gordon
Ince, Darrel
 
ناشر:
Oxford University Pres
Oxford university pres
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده لاتین
 
 
Oxford advanced Learner's dictinary
Oxford Oxford university pres   ، 2002
شماره راهنما: CD , PE , 1628 , .O84
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
A dictionary of the internet
Ince, Darrel ؛  Oxford Oxford University Pres   ، ,2003
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I75I53‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Contrast
Green, Gordon ؛  London Oxford University Pres   ، 1976
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2G7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک