کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍اظم‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ر۸۰۵۱
ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
 
پدیدآور:
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
ک‍اظم‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی میکروکنترلر۸۰۵۱
کاظمی ،محسن ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۲ش‌۲ک‌ /،ک‌ / ۱۶۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی با تاکید بر آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران
غلامرضایی ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۳۳۰۱ ، ۶۶۹۶۱۸۰۴ ،آدرس ناشر :تهران -خ انقلاب -خ ۱۲ فروردین -پ ۱/۲۵ ترمه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶،/‌ف‍لا۹۴،‌غ۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک