کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍رم‌ اف‍زار اس‍لام‍ی‌ (م‍ت‍ن‍ا)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍رم‌ اف‍زار اس‍لام‍ی‌ (م‍ت‍ن‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
فرهنگ لغت فارسی به عربی و عربی به فارسی (المنجد) [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه تولید نرم افزار اسلامی (متنا)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۴ف‌ /، ۶۶۲۲ ، JP ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک