کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍رش‍چ‍ی‌ ،ام‍ی‍ر.م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وی‍ز
 
پدیدآور:
ف‍رش‍چ‍ی‌ ،ام‍ی‍ر.م‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
حذف فعال نویز باکمک lab Viev
فرشچی ،امیر.م ؛  دانشگاه امام رضا (ع)
شماره راهنما: ،۴ح‌۴ف‌ /،ک‌ / ۱۳۳،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک