کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رئ‍ی‍س‌ زاده‌، ال‍ه‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍ل‍ف‍ن‍ی‌[ PSTN پ‍ی‌.اس‌ .ت‍ی‌ .ان‌
 
پدیدآور:
رئ‍ی‍س‌ زاده‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
رمزگشایی و رمزگذاری سیگنال های [ DFMT دی .اف .ام .تی .]
رئیس زاده ، الهام ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۸ر۹ر /،ک‌ /۸۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک