کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍د،- ۱۳۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹- ۱۳۶۷- - .خ‍اطرات‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍د،- ۱۳۴۵
ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍د،۱۳۴۵-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سفر به گرای ۲۷۰ درجه
دهقان ، احمد،- ۱۳۴۵ ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۵‬,‭‍ه۷‌س۷‬,‭۱۳۸۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روزهای آخر
دهقان ، احمد،۱۳۴۵- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭د۹آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک