کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ب‍ری‌
ب‍رش‍ن‍گ‍اری‌ ب‍ا گ‍س‍ی‍ل‌ پ‍وزی‍ت‍رون‌
ورزش‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ورزش‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ورزش‌ - ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
داوس‍ون‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
ن‍ی‍ک‍وب‍خ‍ت‌ ، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍رم‌ زاده‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
و-ایسنا
مشهد معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
و-ورزش دانشگاه انقلاب
تهران جهاددانشگاهی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی درآیینه فرهنگ و ادبیات ایران
نیکوبخت ، محمد ؛  تهران مرکز انتشارات جهاددانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۷‬,‭‌ن۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی در سازمانهای ورزشی
محرم زاده ، مهرداد ؛  ارومیه جهاددانشگاهی ، واحد آذربایجان غربی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تصویربرداری هسته ای پت : (مقطع نگاری گسیل پوزیترون ) فیزیک ، مهندسی و شرح نمونه ساخته شده در ایران
تهران جهاددانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۷۸/۷‬,‭‌ب۴‌ت۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یک راهنمای عملی برای روش تحقیق : یک دستورالعمل کاربرپسند برای تسلط بر تکنیک ها و پروژه های تحقیقاتی
داوسون ، کاترین ؛  تهران جهاددانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹د۲۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک