کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی :گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۸ - ۶ دسامبر۱۹۹۴ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۷( دانمارک :۳۱ اوت - ۵ سپتامبر۱۹۹۷)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و سومین :۱۹۹۷ : کپنهاگ ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۹( بانکوک :۲۰ - ۲۸ اوت ۱۹۹۹)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و پنجمین :۱۹۹۹ : بانکوک ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۶( چین :۲۵ - ۳۱ اوت ۱۹۹۶)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و دومین :۱۹۹۶ : پکن ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۹۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۲( گلاسکو :۲۴-۱۸ اوت ۲۰۰۲)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت وهشتمین : ۲۰۰۲:گلاسکو) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۲۰۰۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۸( آمستردام :۱۶ - ۲۱ اوت ۱۹۹۸)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و چهارمین :۱۹۹۸ : آمستردام ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۹۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۶( سئول ، ۲۴ - ۲۰ آگوست ۲۰۰۶)
اجلاس سالانه ایفلا ( هفتاد و دومین :۲۰۰۶ : سئول ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختارهای شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی :گذشته ، حال و آینده :مجموعه مقاله های نهمین همایش ملی ادکا ۲۰ آبان ۱۳۹۵
تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۶۶۴۱۵۵۶۴،آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب ، خ ۱۲ فروردین ، کوچه نوروز، نشر کتابدار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲/۶۶۵/‌ف‍لا۹،‍ه۷۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک