کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [-۱۳۸؟]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ح‍س‍اب‍داری‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ق‌
ت‍ن‍ی‍س‌ روی‌ م‍ی‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اج‍ز ،لاری‌
ث‍ام‍ن‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د
رای‍ن‌،ب‍اب‌
 
ناشر:
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍وم‌ س‍ی‍م‍ا، گ‍روه‌ دان‍ش‌
دارال‍طب‌
چ‍ک‍اوک‌: پ‍گ‍اه‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍وم‌ س‍ی‍م‍ا، گ‍روه‌ دان‍ش‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام تنیس روی میز
هاجز ،لاری ؛  تهران گلستان کتاب   ، [؟۱۳۸]
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ه۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مشروطه ایران
کسروی ، احمد ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ؟۱۳۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰۷‬,‭‌ک۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و فلسفه آن در حسابداری و امور مالی
راین ،باب ؛  قم دارالطب   ، [؟۱۳۸]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭ر۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد برق
تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شبکه سوم سیما، گروه دانش   ، [؟۱۳۸]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد الکترونیک
تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شبکه سوم سیما، گروه دانش : دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران   ، [؟۱۳۸]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد ریاضی عمومی ۲ و ۱
تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شبکه سوم سیما، گروه دانش : دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران   ، [؟۱۳۸]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد آمار توصیفی
تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شبکه سوم سیما، گروه دانش : دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران   ، [؟۱۳۸]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شب شیشه ای
ثامنی ، نسرین ؛  تهران چکاوک : پگاه   ، ؟۱۳۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای ۸۲-۸۹ مجموعه تربیت بدنی با پاسخنامه تشریحی
تهران مدرسان شریف   ، [؟۱۳۸]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۸۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک