قابل توجه دانشجویان محترم

ساعت کاری کتابخانه در تعطیلات بین دو ترم از تاریخ 96/11/4 لغایت 96/11/12 به صورت یک شیفت از ساعت 7:30 الی 14:15 می باشد.

 
انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
مرور بر اساس :
مرور :
 
پایان نامه فارسی(تعداد بازدید : 2661) کتاب فارسی(تعداد بازدید : 2485)
لوح فشرده فارسی(تعداد بازدید : 2449) کتاب لاتین(تعداد بازدید : 2443)
پایان نامه لاتین(تعداد بازدید : 2312) نشریات فارسی(تعداد بازدید : 2301)
لوح فشرده لاتین(تعداد بازدید : 2159)
 
پایان نامه فارسی الکترونیکی(تعداد بازدید : 2846) پایان نامه لاتین الکترونیکی(تعداد بازدید : 2480)
کتاب فارسی الکترونیکی(تعداد بازدید : 2467) کتاب لاتین الکترونیکی(تعداد بازدید : 2247)
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند