مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 3759)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 3568)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 3516)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 3514)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 3375)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 3341)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 3103)
 
تعداد کل بازدیدها:  24176