مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2226)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2116)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 2081)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2060)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 1950)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1946)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 1804)
 
تعداد کل بازدیدها:  14183