مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 10811)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 10708)
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 10416)  لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 10381)
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 10276)  نشریات فارسی (تعداد بازدید : 10184)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 10092)
 
تعداد کل بازدیدها:  72868