برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی

Start date: ۱۳۹۹-۰۸-۲۴

End date: ۱۳۹۹-۰۹-۰۱

Location: کتابخانه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)