راهنمایی راهنمایی

این بخش به معرفی و دسترس پذیر ساختن محتواهای علمی، مفید و رایگان نظیر کتاب، مقاله، پایان نامه و یا فایلهای آموزشی و کمک آموزشی اختصاص دارد.

برای مشاهده و دسترسی به بقیه منابع ، با نام کاربری خود وارد پورتال کتابخانه شوید.

منابع دیجیتال منابع دیجیتال

« بازگشت

بانک برنامه ها و نرم افزارهای کامپیوتری

زیر پوشه ها
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
ابزار گرافیکی 0 8 دسترسی از طریق میزکار
ابزار لوح های فشرده 0 1 دسترسی از طریق میزکار
بانک نرم افزارها
زیر پوشه ها : نرم افزارهای تحقیقی - پژوهشی, نرم افزارهای تلفن همراه ( اندروید)
4 19 دسترسی از طریق میزکار
فشرده سازی و آرشیو 0 5 دسترسی از طریق میزکار
قلم 0 4 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 5 نتیجه
مدارک
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نام اندازه دریافت ها قفل شده انتخاب
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نمایش 0 نتیجه
بانک برنامه ها و نرم افزارهای کامپیوتری

بانک برنامه ها و نرم افزارهای کامپیوتری