آموزش زبان انگلیسی

سایت های آموزش زبان انگلیسی livemocha Using English.com About.com Learn English Online  Transparent Language EnglishClub A4esl.org DigitalDialects Language.com elt:Oxford University Press road to grammar grammar-girl After the deadline eslpod:English as a Second Language Podcast   سایت های آموزش زبان انگلیسی(فارسی): liber.ir irlanguage.ir talkenglish.com lmapgroup   سایتهای مترجم زبان:  Applied Language …

سایتهای رشته حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی انجمن بین المللی مدیریت مالی انجمن حسابداران خبره ایران  انجمن حسابداران رسمی   انجمن حسابداری ایران انجمن حسابرسان داخلی ایران انجمن زنان حسابدار آمریکا  انجمن علمی حسابداری آموزش اکسل در حسابداری  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جامعه حسابداران رسمی کشور  دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی دریافت آخرین …

سایتهای رشته تربیت بدنی و مهندسی ورزش

تربیت بدنی و مهندسی ورزش فهرست مجلات ISI در حوزه تربیت بدنی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران  بانک اطلاعات ورزشهای رزمی پورتال علمی تخصصی ورزش ایران ( همراه با پاور پوینت دروس تربیت بدنی ) آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران    پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله …