خدمات آموزشی

خدمات آموزشی بخش آموزشی کتابخانه به منظور ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی اعضا،‌ برنامه‌هایی در دستور کار کتابخانه قرار داده است. برنامه های آموزشی کتابخانه با هدف توسعه و تقویت  فکری، خلاقیت و مهارتهای فنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استادان و کارکنان میباشد. این اهداف عبارتند از: ارتقا، توسعه و بازآموزی مهارتها و دانش تخصصی …