پرسش از کتابدار پرسش از کتابدار

از کتابدار بپرس به عنوان یکی از خدمات میز مرجع مجازی برای کارمندان، دانشجویان و اساتید دانشگاه امام رضا (ع) می باشد شما می توانید از طریق ارسال پرسش خود از طریق فرم ذیل به کتابدار بخش مرجع، پاسخ آن را از طریق پست الکترونیکی خود دریافت کنید
   
در صورتی که به عنوان کاربر غیرعضو دانشگاه خواهان استفاده از این بخش هستید، لطفا تنها یک پرسش را که منحصرا به کتابخانه و مجموعه آن مرتبط باشد، از طریق فرم ذیل ارسال نمایید
لطفا هنگام تکمیل فرم به نکات ذیل توجه فرمایید
1
مدت پاسخگویی به سوالات بین2 تا3 روزکاری است
2
سوالات ترجمه متن و سوالات مربوط به کارورزی دانشجویان پاسخ داده نمی شود
3
غالبا به سوالات کوتاه و مختصر و سوالاتی که در مورد راهنمایی مراجعه کننده و معرفی منابع اطلاعاتی مورد نیاز وی باشد پاسخ داده می شود
4
سوالاتی که به پژوهشهای گسترده و طولانی مدت نیاز دارد پاسخ داده نمی شود. برای این سوالات حضور در کتابخانه و مراجعه به مشاور اطلاعاتی توصیه می شود
5
لطفا از به کار بردن عبارتهای کوتاه، کلی و مبهم بپرهیزید
6
سوالات خود را به صورت یک جمله کامل و ذکر جزئیات دقیق ارسال نمایید
7
لطفا جهت ارسال درخواست خود فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید
8
توجه نمایید که پرکردن کلیه فیلدها ضروری است
 

پرسش از کتابدار پرسش از کتابدار

این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
این فیلد اجباری است
captcha
تائيد نوشته