نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

اصول الکترونیک (الکترونیک ۲)

هدف درس اصول الکترونیک طراحی یک تقویت کننده ی عملیاتی (Op-Amp) چند طبقه می باشد.

برای این منظور ابتدا به معرفی مختصری از نیمه هادی ها و نحوه ی کار آنها می پردازیم. سپس با معرفی ترانسیستور BJT به نحوه ی عملکرد تقویت کننده های یک طبقه میپردازیم. در ادامه با بهبود طراحی ها و ایجاد تقویت کننده های چند طبقه و تفاضلی به ساخت یک آپ-آمپ واقعی می پردازیم.

تکنولوژی به کار برده شده در این درس BJT می باشد ولی مباحث بیان شد با کمی تغییر قابل تعمیم به دیگر تکنولوژی ها نظیر MOSFET نیز می باشد.کتاب مرجع:

"Analysis and Design of Analog Integrated Circuits" by Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer

علی مدی

دکتر علی مدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف می باشند. ایشان با رتبه 87 کنکور سراسری وارد دانشگاه شریف شدند و در سال 2001 در مقطع لیسانس از این دانشگاه فارغ التحصیل گشتند.
ایشان کارشناسی ارشد (2003) و دکترای خود (2007) را از دانشگاه USC امریکا اخذ نموده اند و هم اکنون در کشور عزیزمان و در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تدریس و پژوهش می باشند
.

 

لیست درس ها و جلسات:

جلسه اول - آشنایی و معرفی عناوین درس

جلسه دوم

جلسه سوم - دیودها و نیمه هادی ها

جلسه چهارم - دیودهای ویژه و ترانزیستور BJT

جلسه پنجم - بایاس کردن ترانزیستور

جلسه ششم - مدل سیگنال کوچک ترانزیستور

جلسه هفتم - تقویت کننده های پایه

جلسه هشتم - تقویت کننده کلکتور مشترک و تقویت کننده دو طبقه

جلسه نهم - طراحی مدارهای AC Coupled

جلسه دهم - فرکانس های قطع ترانزیستور

جلسه یازدهم - تقویت کننده های تفاضلی

جلسه دوازدهم - تقویت کننده دیفرانسیلی

جلسه سیزدهم - تقویت کننده دیفرانسیلی

جلسه چهاردهم - منبع جریان و بار فعال

جلسه پانزدهم - بار فعال در تقویت کننده دیفرانسیلی

جلسه شانزدهم - طراحی آپ-امپ

جلسه هفدهم - تقویت کننده های طبقه خروجی و انواع آن

جلسه هجدهم - بررسی انواع طبقه های خروجی کلاس A و B

جلسه نوزدهم - طبقه ی خروجی

جلسه بیستم - جمع بندی مدارهای طبقاتی

جلسه بیست و یکم - فیدبک

جلسه بیست و دوم - فیدبک - سری-شانت

جلسه بیست و سوم - فیدبک - سری-سری

جلسه بیست و چهارم - فیدبک - شانت-شانت

جلسه بیست و پنجم - حل تمرین

جلسه بیست و ششم - فیدبک - شانت-سری

جلسه بیست و هفتم - بررسی مدار داخلی 741