ارتباط با کتابخانه الکترونیکی ارتباط با کتابخانه الکترونیکی

 

آدرس:مشهد مقدس - خیابان دانشگاه - خیابان اسرار- دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)- کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی-  واحد کتابخانه الکترونیکی

تلفن تماس: 38041- 051

 کتابخانه الکترونیکی: داخلی 1119

پست الکترونیک:  elibrary@imamreza.ac.ir